ตั๋วเรือเข้าเกาะที่ตรัง

ตั๋วเรือเข้าเกาะ

อยากหาเรือเข้าเกาะ อยากซื้อตั๋วเรือไปเกาะไหง เกาะมุกต์ เกาะกระดาน เกาะรอก เกาะหลีเป๊ะ เกาะลันตา ติดต่อได้ที่นี่

ตั๋วเรือไปเกาะไหง

เรือเข้า
เวลา 12.00 น.
ราคาท่านละ 350 บาท

เรือออกจากเกาะไหง
เวลา 09.00 น.
ราคาท่านละ 350 บาท

ใช้เรือทัวร์ขนาด 30 ที่นั่ง

ตั๋วเรือไปเกาะมุกต์

เรือหางยาวเอกชน
ขึ้นรถที่หน้าสถานีรถไฟ เวลา 11.00 น. นั่งรถตู้ไปท่าเรือควนตงกู ขึ้นเรือหางยาวเวลา 12.00 น. ใช้เวลา 30 นาที
ค่าเรือคนละ 350 บาท
เรือเมย์
เรือออกเวลา 13.00 น.
ค่าเรือคนละ 100 บาท

ตั๋วเรือไปเกาะกระดาน

เรือหางยาวเอกชน
ขึ้นรถที่หน้าสถานีรถไฟ เวลา 11.00 น. นั่งรตู้ไปท่าเรือควนตงกู ขึ้นเรือหางยาวเวลา 12.00 น.
ใช้เวลา 60 นาที
ค่าเรือคนละ 450 บาท

ตั๋วเรือไปเกาะลิบง

เรือหางยาวจอย
(รอจนเรือเต็มแล้วออก)
เรือมีตลอดถึงเวลา 17.00 น.
ราคาคนละ 100 บาท

หากลูกค้าต้องการต่อรถ
เข้าที่พัก รถซาเล้งเหมา
ใช้เวลาในการเดินทาง 20 นาที
ราคาคันละ 100 บาท

ตั๋วเรือไปเกาะสุกร

เรือออกที่ท่าเรือตาเซะ (เก่า)
เรือออกเวลา
ราคาท่านละ 30 บาท
ใช้เวลา 20 นาที
(ให้ครบ 8 ท่าน ออกได้)

เรือหางยาว เหมาลำ
ราคาลำละ 240 บาท

ค่ารถแท็กซี่บนเกาะ
คนละ 40 บาท

ตั๋วเรือไปเกาะหลีเป๊ะ

เกาะไหง - หลีเป๊ะ
ขึ้นเรือหน้าหาดเกาะไหงไข่มุกทอง
เรือออกเวลา 11.10 น.
ถึงหลีเป๊ะเวลา 13.30 น.
ราคาคนละ 1600 บาท

ตั๋วเรือไปเกาะลันตา

เรือออกจากเกาะไหง
เรือSpeed boat
เช็คอินที่เกาะไหงไข่มุกทอง
เรือออกเวลา 11.30 น.
ใช้เวลา 30 นาที
ราคาคนละ 650 บาท

เรือFerry เช็คอินที่
ท่าเรือเกาะไหงรีสอร์ท
เรือออกเวลา 10.00
ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
ราคาคนละ 550 บาท

ตั๋วเรือไปเกาะพีพี

เรือออกจากเกาะไหง
เรือSpeed boat
เช็คอินที่เกาะไหงไข่มุกต์
ส่งที่ Cabana Tourist Center
เรือออกเวลา 11.00 ถึง 13.30 น.
ราคาคนละ 1600

เรือFerry ซื้อตั๋วเรือที่
เกาะไหง - ลันตา
เรือออกเวลา 13.00
ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
ราคาคนละ 400 บาท

ตั๋วเรือไปเกาะบุโหลน

ท่าเรือปากบารา - เกาะบุโหลน เรือออกเวลา 12.30 น.
(เรือมีถึง 13.00 น.)
ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที
รคาคนละ 500 บาท

เกาะหลีเป๊ะ - เกาะบุโหลน
เรือออกเวลา 09.00 น. / 10.00 น.
ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
ราคาคนละ 600 บาท

ตั๋วเรือไปลังกาวี

หลีเป๊ะ - หาดพัทยา
(บันดาหยารีสอร์ท)
เรือออกเวลา 09.30 น.
ถึงหลีเป๊ะเวลา 10.00 น.
ราคาคนละ 1000 บาท

Copyright © 2019. All rights reserved.