เช่ารถตู้

บริการเช่ารถตู้ในตรังสุดคุ้ม ราคาประหยัด และปลอดภัย
ต้องการรถตู้นำเที่ยวในจังหวัดตรัง
ติดต่อ 091-0401234

เช่ารถตู้วีไอพีตรัง 9 , 12 และ 13 ที่นั่ง

ไม่รวมน้ำมัน

เช่ารถตู้ไม่รวมน้ำมัน เหมาะสำหรับสูกค้าที่ต้องการกำไนดเวลาเป็นของตังเอง และไม่กำหนดสถานที่เที่ยว ราคานี้เป็นราคาใช้รถภายในจังหวัดตรังเท่านั้น

เช่ารถตู้วีไอพีตรัง 9 , 12 และ 13 ที่นั่ง

รวมน้ำมัน

รถจะวิ่งไปตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ให้ ไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้ (หากลูกค้าต้องการออกนอกเส้นทางจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ลูกค้าจะเดินทาง)

เส้นทางที่ 1

ตรัง - กระบี่ ถ้าเลเขากอบ เที่ยวกระบี่ สระมรกต น้ำตกร้อน แวะซื้อของฝากกระบี่ และตรัง

เส้นทางที่ 2

ถ้ำเลเขากอบ วัดเขาพระยอด ทานอาหารเที่ยงในเมือง ผ้าทอนาหมื่นสี ถ้ำเขาช้างหาย ซื้อของฝากในเมืองตรัง

เส้นทางที่ 3

ถ้ำเลเขากอบ บ่น้ำร้อนควนแดง สถานีรถไฟกันตัง ต้นยางพาราต้นแรก พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎา สัมผัสบรรยากาศในอดีต พร้อมรับประทานอาหารแสนอร่อยที่ "กันตัง"

เส้นทางที่ 4

หาดปากเมง อุทยานหาดเจ้าไหม บ่อน้ำร้อนควนแดง สถานีรถไฟกันตัง ต้นยางพาราต้นแรก พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎา สัมผัสบรรยากาศในอดีต พร้อมรับประทานอาหารอร่อยๆที่ "กันตัง"

เส้นทางที่ 5

ถ้ำเลเขากอบ วัดเขาพระยอด วันภูเขาทอง ทานอาหารเที่ยงในเมือง ไหว้พระที่ศาลเจ้ากอิวอ่องเฮี่ย

เส้นทางที่ 6

วัดประสิทธิชัย ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย วัดตันตยาภิรม อนุสาวรีย์พระยารัษฎา ศาลเจ้าท่านกงเยี้ย พระโพธิสัตว์กวนอิม แวะกินศูนย์รวมอาหารโบราณ

เส้นทางที่ 7

ถ้ำเลเขากอบ น้ำตกโตนเต๊ะ สะพานยอดไม้

เส้นทางที่ 8

น้ำตกโตนเต๊ะ น้ำตกสายรุ้ง ผ้าทอนาหมื่นศรี ถ้าเขาช้างหาย

เส้นทางที่ 9

หาดปากเมง พิพิธภัณฑ์สัตร์น้ำราชมงคล ถ้าเลเขากอบ ศาลเจ้าทางกงเยี้ย พระโพธิสัตร์กวนอิม

เส้นทางที่ 10

แม่น้ำตรัง ณ บ้านท่าจีน วัดประสิทธิชัย ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 โบสถ์คริสตตจักร (โบราณสถาน) อนุสาวรีพระยารัษฎานุประดิษฐ์ สระกะพังสุรินทร์ หอนาฬิกา อสมุดและหอจดหมายเหตุ พระโพธิสัตว์กวนอิม ศาลเปากง

Copyright © 2019. All rights reserved.