เดินทางมาโดยรถยนต์

การเดินทางมาจังหวัตรัง

เดินทางมาโดยรถไฟ

การเดินทางโดยรถยนตร์ 

จังหวัดที่อยู่ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 864 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถยนตร์ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ

1. ใช้เส้นทางจากกรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี ระยะทางประมาณ 617 กิโลเมตร และตรงมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 สู่อำเภอทุ่งสง ระยะทาง 133 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 อีก 28 กิโลเมตร ท่านก็มาถึงจังหวัดตรัง รวมระยะทาง ประมาณ 828 กิโลเมตร

2. ใช้เส้นทางจากกรุงเทพฯมาตามทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ระยะทาง 90 กิโลเมตร และแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) จนถึงจังหวัดชุมพร แยกเข้า จังหวัด ระนอง พังงา กระบี่ แล้วเข้าจังหวัดตรัง รวมระยะทาง ประมาณ 1,200 กิโลเมตร

Copyright © 2019. All rights reserved.