เดินทางโดยเรือ

การเดินทางมาจังหวัดตรัง

เดินทางมาโดยเรือ

ภูเก็ต – เกาะไหง
จากสตูลปากบารา สปีดโบ๊ท 08.30 น.
ถึง เกาะไหง 11.10 น.
ราคาคนละ 2150 บาท

 

พีพี – เกาะไหง
จากสตูลปาบารา สปีดโบ๊ท 09.30 น.
ถึง  เกาะไหง 11.10 น.
ราคาคนละ 1350 บาท

หลีเป๊ะ – เกาะไหง
จากสตูลปากบารา สปีดโบ๊ท 09.00 น.
ถึง เกาะไหง 11.30 น.
ราคาคนละ 1600 บาท

ลันตา – เกาะไหง
จากสตูลปากบารา สปีดโบ๊ท 10.30 น.
ถึง เกาะไหง 11.10 น.
ราคาคนละ 650 บาท

Copyright © 2019. All rights reserved.