ไปเช้าเย็นกลับทะเลตรัง

เที่ยวทะเลตรัง 3 เกาะ 4 จุด

แพ็คเกจไปเช้า – เย็นกลับ
ถ้ำมรกต – เกาะกระดานจุดที่ 1 – เกาะกระดานจุดที่ 2 – เกาะเชือก

รหัส ONEDAY001

ราคาผู้ใหญ่

ท่านละ 750 บาท

เจอท่าเรือ

ราคาเด็ก

ท่านละ 550 บาท

เจอท่าเรือ

ราคาผู้ใหญ่

ท่านละ 850 บาท

รับในตัวเมือง

ราคาเด็ก

ท่านละ 650 บาท

รับในตัวเมือง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

08.30 น.

เดินทางมายังท่าเรือ

รถตู้รับท่านตามจุดนัดพบ (กรณีซื้อแพ็คเกจพร้อมรถรับ-ส่ง) นำท่านเดินทางมายังท่าเรือปากเมง 

09.00 น.

เช็คอิน

ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือปากเมง จากนั้นลงชื่อกับเจ้าหน้าที่ที่รอท่านอยู่ที่ท่าเรือปากเมง และเตรียมลงเรือ

09.30 น.

ออกเดินทาง(ถ้ำมรกต)

เริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เกาะมุกต์” เพื่อชื่นชมความมหัศจรรย์ภายในถ้ำมรกต (Unseen In Thailand)

11.00 น.

ออกเดินทาง(เกาะกระดาน)

จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ “เกาะกระดาน” ซึ่งเป็นเกาะที่สวยงามที่สุดในทะเลตรัง ซึ่งท่านจะได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ ชมความงามของเกาะนี้

12.00 น.

อาหารเที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือแบบบุฟเฟต์ รสชาติอาหารใต้แท้ๆ (อิสลามทานได้) พร้อมลงเล่นน้ำหน้าอุทยาน (เกาะกระดานจุดที่1) ท่านสามารถเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย

13.00 น.

ออกเดินทาง(เกาะกระดาน)

เดินทางไปยัง “อ่าวไผ่” (เกาะกระดานจุดที่2) เพื่อดำน้ำดูปะการังที่มีมากมาย ณ จุดนี้ และฝูงปลามากมาย

14.00 น.

ออกเดินทาง(เกาะเชือก)

เดินทางต่อมายัง “เกาะเชือก” ซึ่งเป็นเกาะหินปูนสองเกาะติดกัน เป็นแห่งความสมบูรณ์ของการดำน้ำ เพราะที่นี้เต็มไปด้วยปะการังและฝูงปลามากมายหลายชนิด

16.00 น.

เดินทางกลับ

เดินทางกลับมายังท่าเรือปากเมง ท่านสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ที่สำนักงาน สำหรับท่านที่จะเดินทางกลับในเมืองให้เตรียมพร้อมสำหรับขึ้นรถตู้ที่สำนักงานเตรียมไว้ให้(กรณีซื้อแพ็คเกจพร้อมรถรับ-ส่ง)

ราคานี้รวม

  • ค่าเรือทัวร์ท่องทะเล
  • ค่าอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์
  • อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก เสื้อชูชีพ
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
  • อาหารว่าง ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
  • ค่ารถตู้รับ-ส่ง ตัวเมืองตรัง-ท่าเรือปากเมง
  • ค่ามัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการเอกสารรับเงิน)

ระดับความมัน

ถ้ำมรกต 100%
เกาะกระดานจุดที่ 1 100%
เกาะกระดานจุดที่ 2 100%
เกาะเชือก 100%
ความหล่อของไกด์ 50%

เรือท่องทะเล

เรือท่องทะเลขนาดใหญ่ของเราเมื่อพาลูกค้าเที่ยวทะเลเสร็จแล้ว จะมาจอดที่หน้ารีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะส่งเรือเล็กมารับที่เรือใหญ่ของเรา เตรียมพร้อมตอนออกจากเกาะสุดท้ายของโปรแกรม

รถตู้โดยสารรับ-ส่ง

แพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเก็จแบบประหยัด รถรับ-ส่งเข้าเมืองจะเป็นรถตู้โดยสารที่ทางทัวร์ได้จัดเตรียมไว้มีลูกค้าท่านอื่นโดยสารร่วมด้วย

Copyright © 2019. All rights reserved.