ไปเช้าเย็นกลับเกาะรอก

เที่ยวทะเลตรังเกาะรอก

แพ็คเกจไปเช้า – เย็นกลับ
เกาะรอกนอก – เกาะรอกใน – เกาะม้า

รหัส ONEDAY002

ราคาผู้ใหญ่

ท่านละ 1600 บาท

เจอท่าเรือ

ราคาเด็ก

ท่านละ 1300 บาท

เจอท่าเรือ

ราคาผู้ใหญ่

ท่านละ 1700 บาท

รับในตัวเมือง

ราคาเด็ก

ท่านละ 1400 บาท

รับในตัวเมือง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

08.30 น.

เดินทางมายังท่าเรือ

รถตู้รับท่านตามจุดนัดพบ (กรณีซื้อแพ็คเกจพร้อมรถรับ-ส่ง) นำท่านเดินทางมายังท่าเรือปากเมง 

09.00 น.

เช็คอิน

ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือปากเมง จากนั้นลงชื่อกับเจ้าหน้าที่ที่รอท่านอยู่ที่ท่าเรือปากเมง และเตรียมลงเรือ

09.30 น.

ออกเดินทาง

ออกเรือเดินทางมุ่งหน้าสู้ “เกาะรอกนอก-เกาะรอกใน” ชมธรรมชาติหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ดำน้ำดูปะการัง

12.00 น.

อาหารเที่ยง

ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง (บุฟเฟต์) บนเกาะรอกนอก อาหารปรุงครัวที่ถูกหลักอนามัย หลังจากอิ่มอร่อยกันอาหารลูกค้าพักผ่อนตามอัธยาศัยบนหาดทรายเกาะรอกแห่งนี้

13.00 น.

ดำน้ำดูปะการัง

ดำน้ำปะการังบริเวณ “เกาะรอกนอก-เกาะรอกใน” ประมาณ 3 จุด มี “อ่าวม่านไทร อ่าวหินงาม และแหลมหลัก” เขตสุดสยาม

14.30 น.

เกาะม้า

หลังจากนั้นเรามาดำน้ำกันต่อที่ เกาะม้า ซึ่งเป็นเกาะที่มีปะการังอ่อน และปลาสวยงามมากมาย 

16.00 น.

เดินทางกลับ

เดินทางกลับมายังท่าเรือปากเมง ท่านสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ที่สำนักงาน สำหรับท่านที่จะเดินทางกลับในเมืองให้เตรียมพร้อมสำหรับขึ้นรถตู้ที่สำนักงานเตรียมไว้ให้(กรณีซื้อแพ็คเกจพร้อมรถรับ-ส่ง)

ราคานี้รวม

  • ค่าเรือ Speed Boat ท่องทะเล
  • ค่าอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์
  • อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก เสื้อชูชีพ
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
  • อาหารว่าง ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
  • ค่ารถตู้รับ-ส่ง ตัวเมืองตรัง-ท่าเรือปากเมง
  • ค่ามัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ 400 บาท
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการเอกสารรับเงิน)

ระดับความมัน

เกาะรอกนอก 100%
เกาะรอกใน 100%
อาหาร 100%
ความใสของน้ำ 100%
ความหล่อของไกด์ 50%

เรือท่องทะเล

เรือ speed boat ของเราเมื่อพาลูกค้าเที่ยวทะเลเสร็จแล้ว หากลูกค้าท่านใดพักบนเกาะไหง เรือจะไปจอดหน้าหาดเพื่อส่งลูกค้าเข้าที่พัก เดินทางกลับท่าเรือปากเมง

รถตู้โดยสารรับ-ส่ง

แพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเก็จแบบประหยัด รถรับ-ส่งเข้าเมืองจะเป็นรถตู้โดยสารที่ทางทัวร์ได้จัดไว้ มีลูกค้าท่านอื่นโดยสารร่วมด้วย

Copyright © 2019. All rights reserved.