ไปเช้าเย็นกลับเกาะเหลาเหลียง

เที่ยวทะเลตรังเกาะเหลาเหลียง

แพ็คเกจไปเช้า – เย็นกลับ
เกาะเหลาเหลียงพี่ – เกาะเหลาเหลียงน้อง – เกาะตะเกียง

รหัส ONEDAY003

ราคาผู้ใหญ่

ท่านละ 1200 บาท

เจอท่าเรือ

ราคาเด็ก

ท่านละ 1000 บาท

เจอท่าเรือ

ราคาผู้ใหญ่

ท่านละ 1400 บาท

รับในตัวเมือง

ราคาเด็ก

ท่านละ 1200 บาท

รับในตัวเมือง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

08.30 น.

เดินทางมายังท่าเรือ

รถตู้รับท่านตามจุดนัดพบ (กรณีซื้อแพ็คเกจพร้อมรถรับ-ส่ง) นำท่านเดินทางมายังท่าเรือปากปรน 

09.00 น.

เช็คอิน

ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือปากปรน จากนั้นลงชื่อกับเจ้าหน้าที่ที่รอท่านอยู่ที่ท่าเรือปากปรน และเตรียมลงเรือ

09.30 น.

ออกเดินทาง(เกาะตะเกียง)

ออกจากท่าเรือปากปรน (หาดสำราญ) มุ่งหน้าสู่ “เกาะตะเกียง” โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที

11.00 น.

ออกเดินทาง(เกาะเหลาเหลียงพี่)

หลังจากที่เดินทางไปยัง”เกาะตะเกียง”แล้ว เดินทางต่อมายังจุดดำน้ำอีกจุดที่ “เกาะเหลาเหลียงพี่” จะเป็นที่อยู่ของปะการังอ่อนเจ็ดสี แต่ธรรมชาติที่นี่มีความพิเศษกว่าที่อื่นตรงที่ปะการังอ่อนเหล่านี้จะอาศัยอยู่ที่ระดับความลึกไม่มาก ให้ท่านได้ชมปะการังเจ็ดสีเหล่านี้

11.30 น.

รับประทานอาหาร(เกาะเหลาเหลียงน้อง)

เดินทางถึง “เกาะเหลาเหลียงน้อง” เพื่อรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย เล่นน้ำริมชายหาด ที่นี้มีบริการพายเรือคายัคชมบรรยกาศรอบเกาะ (ชำระเพิ่ม) และบริการทดลองปีนผาจริง (ชำระเพิ่ม)

14.00 น.

เดินทางกลับ

เดินทางกลับมายังท่าเรือปากปรน ท่านใดที่ต้องการเดินทางกลับในเมืองให้เตรียมพร้อมสำหรับขึ้นรถตู้ที่สำนักงานเตรียมไว้ให้(กรณีซื้อแพ็คเกจพร้อมรถรับ-ส่ง)

ราคานี้รวม

  • ค่าเรือ Speed Boat ท่องทะเล
  • ค่าอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์
  • อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก เสื้อชูชีพ
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
  • อาหารว่าง ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
  • ค่ารถตู้รับ-ส่ง ตัวเมืองตรัง-ท่าเรือปากเมง
  • ค่ามัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ 400 บาท
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการเอกสารรับเงิน)

ระดับความมัน

เกาะตะเกียง 100%
เกาะเหลาเหลียงพี่ 100%
เกาะเหลาเหลียงน้อง 100%
หน้าผาบนเกาะ 100%
ความหล่อของไกด์ 50%

เรือท่องทะเล

เรือ speed boat ของเราเมื่อพาลูกค้าเที่ยวทะเลเสร็จแล้ว หากลูกค้าท่านใดพักบนเกาะไหง เรือจะไปจอดหน้าหาดเพื่อส่งลูกค้าเข้าที่พัก เดินทางกลับท่าเรือปากเมง

รถตู้โดยสารรับ-ส่ง

แพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเก็จแบบประหยัด รถรับ-ส่งเข้าเมืองจะเป็นรถตู้โดยสารที่ทางทัวร์ได้จัดไว้ มีลูกค้าท่านอื่นโดยสารร่วมด้วย

Copyright © 2019. All rights reserved.