แพ็คเกจ3วัน2คืนธรรมรินทร์ ธนา

เที่ยวทะเลตรัง 3 เกาะ 4 จุด

แพ็คเกจ3วัน2คืนพักธรรมรินทร์ ธนา
ถ้ำมรกต – เกาะกระดานจุดที่ 1 – เกาะกระดานจุดที่ 2 – เกาะเชือก

รหัส P2FREE-TOWN-005

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1

รถรับ - นำท่านเข้าที่พัก
พักผ่อนตามอธยาศัย

วันแรกจะเป็นพรีเดย์ ลูกค้ามาถึงโรงแรมในตัวเมือง ท่านเข้าที่พักตามอัธยาศัย

วันที่ 2

ถ้ำมรกต - เกราะกระดาน - เกาะเชือก

รถตู้เดินทางมารับที่จุดนัดพบ เดินทางสู่ท่าเรือปากเมง ขึ้นเรือเดินทางสู่ เกาะมุกต์ – เกาะกระดาน – รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ – เกาะเชือก – เดินทางกลับท่าเรือปากเมง – กลับโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

วันที่ 3

ออกจากโรงแรม - เดินทางกลับ

รับประทาอารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม ลูกค้าเตรียมกระเป๋า รอรถมารับ ลูกค้าขึ้นรถตู้โดยสารเดินทางสู่สนามบินหรือสถานีขนส่ง

ราคานี้รวม

 • ห้องพักธรรมรินทร์ ธนาจำนวน 2 คืน
 • ค่าเรือทัวร์ท่องทะเล
 • ค่าอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์
 • อาหารเช้าทางโรงแรม 2 มื้อ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 • อาหารว่าง ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่ารถตู้รับ-ส่ง ตัวเมืองตรัง-ท่าเรือปากเมง
 • ค่ามัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม

ราคานี้ไม่รวม

 • อาหารเย็นทุกโรงแรมไม่รวม
 • รถส่งสนามบิน คิดเพิ่มท่านละ 100 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในโรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการเอกสารรับเงิน)

ระดับความมัน

ถ้ำมรกต 100%
เกาะกระดานจุดที่ 1 100%
เกาะกระดานจุดที่ 2 100%
เกาะเชือก 100%
ความสวยงามและสบายของที่พัก 100%
ความหล่อของไกด์ 50%

ราคาท่านละ 2500 บาท ( ขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป )

บรรยากาศของโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

เรือท่องทะเล

เรือท่องทะเลขนาดใหญ่ของเราเมื่อพาลูกค้าเที่ยวทะเลเสร็จแล้ว จะมาจอดที่หน้ารีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะส่งเรือเล็กมารับที่เรือใหญ่ของเรา เตรียมพร้อมตอนออกจากเกาะสุดท้ายของโปรแกรม

รถตู้โดยสารขากลับ

แพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเก็จแบบประหยัด รถกลับเข้าเมืองจะเป็นรถตู้โดยสารที่ทางทัวร์ได้ล็อคที่นั่งไว้ให้ แต่เวลาอาจจะล้าตามคิวรถ เพราะเป็นรถสาธารณะ

Copyright © 2019. All rights reserved.