แพ็คเกจ3วัน2คืนเกาะไหงแฟนตาซี รีสอร์ท

เที่ยวทะเลตรัง 3 เกาะ 4 จุด

แพ็คเกจ3วัน2คืนพักเกาะไหงแฟนตาซี รีสอร์ท
ถ้ำมรกต – เกาะกระดานจุดที่ 1 – เกาะกระดานจุดที่ 2 – เกาะเชือก

รหัส P2FREE-ISLAND-001

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1

รับ - ท่องทะเลเต็มวัน - ส่งโรงแรม

รถรับเดินทางมายังท่าเรือปากเมง พร้อมเช็คอินที่สำนักงานสาขาปากเมง พร้อมออกเดินทางไปยัง ถ้ำมรกต – เกาะกระดานจุดที่1 – รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์บนเรือ – เกาะกระดานจุดที่2 – เกาะเชือก – เข้าที่พัก เกาะไหงรีสอร์ท – พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

FREE DAY

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

ออกจากเกาะเดินทางกลับ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าของรีสอร์ท ลูกค้าเตรียมกระเป๋าพร้อมลงเรือหางยาวกลับสู่ท่าเรือปากเมงโดยใช้เวลา 45 นาที ถึงท่าเรือปากเมง ลูกค้าขึ้นรถตู้โดยสารเดินทางกลับสู่ตัวเมืองตรัง

**ขากลับเป็นเรือร่วมกับคนอื่นโดยใช้เรือหางยาว
หากต้องการเป็นเรือส่วนตัวจ่ายเพิ่มท่านละ 350 บาท 

**รถตู้โดยสารกลับเข้าเมืองเป็นรถตู้สาธารณะ
ต้องการรถเป็นส่วนตัวคันละ 700 บาท

ราคานี้รวม

 • ห้องพักบนเกาะไหงจำนวน 2 คืน
 • ค่าเรือทัวร์ท่องทะเล
 • ค่าอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์
 • อหารเช้าทางโรงแรม 2 มื้อ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 • อาหารว่าง ผลหม้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่ารถตู้รับ-ส่ง ตัวเมืองตรัง-ท่าเรือปากเมง
 • ค่ามัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม

ราคานี้ไม่รวม

 • อาหารเย็นทุกโรงแรมไม่รวม
 • รถส่งสนามบิน คิดเพิ่มท่านละ 100 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในโรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการเอกสารรับเงิน)

ระดับความมัน

ถ้ำมรกต 100%
เกาะกระดานจุดที่ 1 100%
เกาะกระดานจุดที่ 2 100%
เกาะเชือก 100%
ความสวยงามและสบายของที่พัก 100%
ความหล่อของไกด์ 50%

เลือกห้องพัก

ห้องสแตนดาร์ด
ท่านละ 3800 บาท

ห้องสุพีเรีย
ท่านละ 3900 บาท

ห้องดีลักซ์
ท่านละ 4800 บาท

การ์เด้น วิว วิลล่า
ท่านละ 4800 บาท

ดีลักซ์ วิลล่า
ท่านละ 5700 บาท

ห้องบีชฟรอนท์
ท่านละ 6000 บาท

ห้องฮิลล์ไซด์ สุพีเรีย
ท่านละ 4300 บาท

ห้องฮิลล์ไซด์ ดีลักซ์
ท่านละ 4500 บาท

บรรยากาศของรีสอร์ทของเกาะไหงแฟนตาซี รีสอร์ท

เรือท่องทะเล

เรือท่องทะเลขนาดใหญ่ของเราเมื่อพาลูกค้าเที่ยวทะเลเสร็จแล้ว จะมาจอดที่หน้ารีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะส่งเรือเล็กมารับที่เรือใหญ่ของเรา เตรียมพร้อมตอนออกจากเกาะสุดท้ายของโปรแกรม

เรือออกเกาะ

เรือออกจากเกาะ จะเป็นเรือหางยาว ขนาดใหญ่ ปลอดภัย รวดเร็ว ลูกค้าเตรียมกระเป๋า มารอหน้าชายหาด ช่วงเวลาเรือออก 09.00 - 10.00 น. กรุณาแจ้งที่ลอบบี้

รถตู้โดยสารขากลับ

แพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเก็จแบบประหยัด รถกลับเข้าเมืองจะเป็นรถตู้โดยสารที่ทางทัวร์ได้ล็อคที่นั่งไว้ให้ แต่เวลาอาจจะล้าตามคิวรถ เพราะเป็นรถสาธารณะ

Copyright © 2019. All rights reserved.