แพ็คเกจ3วัน2คืนเกาะรอกแคมป์ปิ้ง

เที่ยวเกาะรอก

แพ็คเกจ3วัน2คืนพักเกาะรอกแคมป์ปิ้ง
เกาะรอกนอก – เกาะรอกใน

รหัส P2CAMPING-KOHROK-001

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1

รับ - ท่าเรือควนตงกู - เกาะรอก

รถรับเดินทางมายังท่าเรือควนตุงกู พร้อมเช็คอิน จากนั้นออกเดินทางไปยัง เกาะรอก – เกาะรอกนอก – รับประทานอาหาร – อ่าวหินงาม – เกาะรอกใน – เข้าที่พัก เกาะรอกแคมป์ปิ้ง – รับประทานอาหารเย็น – พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

กิจกรรมตกปลา - เดินทางกลับเกาะรอก

รับประทานอาหารเช้า จากนั้นไปดำน้ำที่ เกาะรอกนอก – เกาะรอกใน – รับประทานอาหาร – ตกปลา – ตกหมึก -ชมทัศนียภาพบนเกะรอก – พักผ่อนตามอัธยาศัย – รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3

ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เดินทางกลับ

รับประทานอาหารเช้า พร้อมเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าและเตรียมขึ้นไปชมวิวบนหน้าผาเกาะรอก จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เกาะกระดาน – รับประทานอาหารเที่ยง – เกาะมุกต์ – ถ้ำมรกต – และเตรียมพร้อมเดินทางกลับ

**รถตู้โดยสารกลับเข้าเมืองเป็นรถตู้สาธารณะ
ต้องการรถเป็นส่วนตัวคันละ 700 บาท

ราคานี้รวม

  • ค่ารถตู้รับ-ส่ง ตัวเมืองตรัง-ท่าเรือ
  • เรือรับ-ส่ง แลเรือหางยาวท่องทะเล
  • ที่พักเต้นท์เกาะรอก 1 คืน
  • อาหาร 4 มื้อ (เที่ยง เย็น เช้า เที่ยง)
  • อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก เสื้อชูชีพ
  • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
  • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
  • ค่ามัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการเอกสารรับเงิน)

ระดับความมัน

เกาะรอกนอก 100%
เกาะรอกใน 100%
หน้าผาเกาะรอก 100%
ถ้ำมรกต 100%
เกาะกระดาน 100%
ความหล่อของไกด์ 50%

ราคาท่านละ 3900 บาท ( ขั้นต่ำ 5 ท่านขึ้นไป )

บรรยากาศของเกาะรอกแคมป์ปิ้ง

เรือท่องทะเล

เรือท่องทะเลขนาดใหญ่ของเราเมื่อพาลูกค้าเที่ยวทะเลเสร็จแล้ว จะมาจอดที่หน้ารีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะส่งเรือเล็กมารับที่เรือใหญ่ของเรา เตรียมพร้อมตอนออกจากเกาะสุดท้ายของโปรแกรม

เรือออกเกาะ

เรือออกจากเกาะ จะเป็นเรือหางยาว ขนาดใหญ่ ปลอดภัย รวดเร็ว ลูกค้าเตรียมกระเป๋า มารอหน้าชายหาด ช่วงเวลาเรือออก 09.00 - 10.00 น. กรุณาแจ้งที่ลอบบี้

รถตู้โดยสารขากลับ

แพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเก็จแบบประหยัด รถกลับเข้าเมืองจะเป็นรถตู้โดยสารที่ทางทัวร์ได้ล็อคที่นั่งไว้ให้ แต่เวลาอาจจะล้าตามคิวรถ เพราะเป็นรถสาธารณะ

Copyright © 2019. All rights reserved.