3วัน2คืนนอนเกาะไหงเที่ยวรอบตรัง

เที่ยวทะเลตรัง + เกาะรอก + City Tour

แพ็คเกจ3วัน2คืนพักบนเกาะไหง
ถ้ำมรกต – เกาะกระดานจุดที่ 1 – เกาะกระดานจุดที่ 2 – เกาะเชือก
เกาะรอกนอก – เกาะรอกใน – เกาะม้า
City Tour เมืองตรัง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1

รถรับ - ท่องทะเลตรัง - เข้าที่พัก

รถตู้เดินทางมารับที่จุดนัดพบ เดินทางสู่ท่าเรือปากเมง ขึ้นเรือเดินทางสู่ เกาะมุกต์ – เกาะกระดาน – รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ – เกาะเชือก – เดินทางกลับท่าเรือปากเมง – กลับโรงแรมในตัวเมือง

วันที่ 2

เที่ยวเกาะรอก

เรือ Speedboat แวะรับลูกค้าที่รีสอร์ท ขึ้นเรือเดินทางสู่ เกาะรอกนอก – เกาะรอกใน – เกาะม้า – รีสอร์ทที่เกาะไหง

วันที่ 3

ออกจากเกาะ - City Tour - เดินทางกลับ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องของรีสอร์ท พร้อมเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าของรีสอร์ท ลูกค้าเตรียมกระเป๋าพร้อมลงเรือหางยาว กลับสู่ท่าเรือปากเมง ลูกค้าเตรียมขึ้นรถ  เที่ยวเมืองตรัง วงเวียนปลาพะยูน – หอนาฬิกา – ถ้ำเลเขากอบ – วังเทพธาโร – เขาหัวแตก – ศูนย์ศิลปะวิถี ตรัง – ยางพาราต้นแรก – บ้านพระยารัษฎา – สถานีรถไฟกันตังเดินทางกลับ รถตู้ส่งที่สนามบินตรังหรือบขส.ตรังง

**ขากลับเป็นเรือร่วมกับคนอื่นโดยใช้เรือหางยาว
หากต้องการเป็นเรือส่วนตัวจ่ายเพิ่มท่านละ 350 บาท 

ราคานี้รวม

 • ห้องพักจำนวน 2 คืน
 • ค่ารถนำเที่ยวตรัง 1 วัน
 • ค่าเรือท่องทะเล 2 ทริป
 • ค่าอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 2 มื้อ
 • อาหารเช้าทางโรงแรม 2 มื้อ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 • อาหารว่าง ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่ารถตู้รับ-ส่ง ตัวเมืองตรัง-ท่าเรือปากเมง
 • ค่ามัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม

ราคานี้ไม่รวม

 • อาหารเย็นทุกโรงแรมไม่รวม
 • รถส่งสนามบิน คิดเพิ่มท่านละ 100 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในโรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการเอกสารรับเงิน)

ระดับความมัน

ถ้ำมรกต 100%
เกาะกระดานจุดที่ 1 100%
เกาะกระดานจุดที่ 2 100%
เกาะเชือก 100%
ความสวยงามและสบายของที่พัก 100%
ความหล่อของไกด์ 50%

เลือกโรงแรม

เกาะไหงแคมป์ปิ้ง

เต้นท์พัดลม

เกาะไหงรีสอร์ท

ราคาห้องพัดลม

เกาะไหงแฟนตาซี

ราคาห้อง Standard

เกาะไหงธัญญา

ราคาห้อง Oriental Garden

เกาะไหงคลิฟบีช

ราคาห้อง Superior Seaview

ภาพบรรยากาศท่องทะเลตรัง

ภาพบรรยากาศท่องทะเลเกาะรอก

ภาพบรรยากาศเที่ยวเมืองตรัง

เรือท่องทะเลตรัง

เรือท่องทะเลขนาดใหญ่ของเราเมื่อพาลูกค้าเที่ยวทะเลเสร็จแล้ว จะมาจอดที่หน้ารีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะส่งเรือเล็กมารับที่เรือใหญ่ของเรา เตรียมพร้อมตอนออกจากเกาะสุดท้ายของโปรแกรม

เรือท่องทะเลเกาะรอก

เรือ speed boat ของเราเมื่อพาลูกค้าเที่ยวทะเลเสร็จแล้ว หากลูกค้าท่านใดพักบนเกาะไหง เรือจะไปจอดหน้าหาดเพื่อส่งลูกค้าเข้าที่พัก เดินทางกลับท่าเรือปากเมง

เรือออกเกาะ

เรือออกจากเกาะ จะเป็นเรือหางยาว ขนาดใหญ่ ปลอดภัย รวดเร็ว ลูกค้าเตรียมกระเป๋า มารอหน้าชายหาด ช่วงเวลาเรือออก 09.00 - 10.00 น. กรุณาแจ้งที่ลอบบี้

รถตู้โดยสารขากลับ

แพ็คเกจนี้เป็นแพ็คเก็จแบบประหยัด รถกลับเข้าเมืองจะเป็นรถตู้โดยสารที่ทางทัวร์ได้ล็อคที่นั่งไว้ให้ แต่เวลาอาจจะล้าตามคิวรถ เพราะเป็นรถสาธารณะ

Copyright © 2019. All rights reserved.